Συνάντηση Βεστερβέλε-Βενιζέλου

Συνάντηση Βεστερβέλε-Βενιζέλου

Στη φωτογραφία ο κ. Βεστερβέλε και ο κ. Βενιζέλος.

Λίγοι ξέρουνε ότι ήταν συμφοιτητές στο  Αριστοτέλειο  πανεπιστήμιο και φοιτητές του Δημήτρη Τσάτσου.

Ποιος ξέρει τι άλλα κοινά μπορεί να έχουνε…