Ο νέος καπετάνιος του πλοίου Ελλάς

Ο νέος καπετάνιος του πλοίου Ελλάς

Και άντε με τέτοιο καπετάνιο να γλυτώσουμε τις ξέρες.