ΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Εξελίξεις θα έχουμε πολύ σύντομα στο θέμα της υπερβολικής συνταγογράφησης εκ μέρους γιατρού του ΙΚΑ Βέροιας.

Θα ηχήσουν καμπάνες και μάλιστα πολύ σύντομα και έπεται συνέχεια.